DeltagBidrag

DTU ACOUSTICS:LYDTEST

Live test af nye teknologier
til støjminimering samt lydmonitorering og -kontrol

15:30 @ Think Purple

På Musicons store eventplads, Søjlepladsen, vil DTU fortage en demonstration af deres nye lydovervågnings- og kontrolsystem. Projekt MONICA er et EU finansieret projekt, der undersøger, hvordan byer kan bruge IoT-teknologier til at styre lyd og sikkerhed ved store, udendørs events, specielt når de afholdes midt i en by.

To af MONICA-projektets mange løsninger vil blive testet. Det mest spændende er et Adaptive Sound Field Control (ASFC) system til udendørs koncerter. Med en ekstra række subwoofere, reduceres de lav frekvente lyde i et område bag publikumområdet. Dette gøres ved at skabe et identisk lydfelt som det fra scenen – men med modsat fase. Ændringer i vejrforhold overvåges for at justere ASFC-systemet adaptivt. Formålet er at dæmpe evt. lydgener for de omkringboende borgere.

Den anden løsning er visuel kontrol af lydovervågning, systemet viser lydniveauer i et webbaseret dashboard kaldet COP(Common Operational Picture), evt. vist på større monitors. 3-5 IoT-lydmålere (mikrofoner) vil blive opstillet på strategiske steder rundt om scenen for at måle lydniveauer (f.eks. LAeq, LCeq og spektre) i realtid hvert sekund. Disse målinger vises i COP-systemet

Det overordnet formålet er at skabe opmærksomhed omkring lydniveauet for koncertgængerne samt ikke mindst støjminimere for kvarterer og beboere rundt om udendørs koncerter når disse events afholdes i byer og event og borgere skal sameksistere.